Konsultācija / KonsultantsKONSULTĀCIJA ir saruna par šobrīd svarīgo un aktuālo Tavā dzīvē, par to, kas neļauj Tev justies pilnībā apmierinātam un līdzsvarā ar sevi.

KONSULTĀCIJAS svarīgs stūrakmens ir uzticēšanās un atklātība – tā paver ceļu Baha ziedu terapijas pozitīvam iznākumam!

KĀ NOTIEK KONSULTĒŠANA?
• telefoniski vai elektroniski tiek saskaņots laiks un vieta
• konsultācijas ilgums līdz 50 min 
• konsultācijas laikā tiek apzināti jūsu šī brīža akūtākie emocionālie stāvokļi, izrunāti aktuālākie jautājumi un uzstādīts mērķis,
• sarunas gaitā tiek piemeklēti piemērotākie Baha ziedi un paskaidrota to pozitīvā iedarbība 
• piemeklēto Baha ziedu gala izvēle vienmēr paliek jūsu ziņā
• tiek sagatavots individuālais maisījums 30ml pudelītē, kuru ieteicams izlietot 3 nedēļu laikā
• sekmīgai terapijas norisei nākamo tikšanos ieteicams plānot pēc 3 -4 nedēļām, vai tad, kad maisījums beidzies

KONSULTANTS – palīgs un atbalsts Baha ziedu izvēlē!

Kad esiet nolēmuši vērsties pēc Baha ziedu palīdzības, der apdomāt arī par konsultanta nepieciešamību. 

Lai arī Baha ziedi ir droši lietošanā un brīvi variet tos izvēlēties paši, izvērtējot savas emocijas un domas, taču reizēm mūsu emociju labirinti ir tik ļoti samudžināti, ka vieniem pašiem šis ceļš var izrādīties par garu un sarežģītu. 

Tāpēc ir vajadzīgs kāds, kurš var palīdzēt ieraudzīt nepamanītos pagriezienus un ceļa norādes, kāds, kurš var sniegt atbalstu un uzmundrinājumu noguruma un izmisuma brīžos, kad nav redzama izeja no šī labirinta.

Atrodiet kādu, kurš Jums to var sniegt. Ar atbalstošu un zinošu Baha ziedu terapijas konsultantu, terapija var norisināties ātrāk un veiksmīgāk, jo bieži vien no malas vieglāk ieraudzīt un sadzirdēt to, ko paši nespējam pamanīt. 

Arī mēs konsultanti, izvēloties ziedus sev, konsultējamies savā starpā, lai veiksmīgāk piemeklētu tos, atbilstoši situācijai un vēlamajam rezultātam.

Šīs terapijas pamatlicēja, ārsta Edvarda Baha (1886 - 1936), vārdiem runājot, mēs esam tikai “ceļabiedri jūsu ceļā” un tik ilgi, cik jums to vajag. Izvēle vienmēr paliek jūsu ziņā gan to, kādus Baha ziedus lietosiet, gan to, cik ilgi to darīsiet. 

Lai izdodas
 viegli un plūstoši!